Prezydium Rady Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
p. MAŁGORZATA ANDRZEJEWSKA-INDRASZCZYK (kl. 5C) – przewodniczący
p. SŁAWOMIR STANISŁAWSKI (kl. 6A) – z-ca przewodniczącego
p. MONIKA WANDACHOWICZ (kl. 7B) – skarbnik
p. JAROSŁAW GRONOWSKI (kl. 3C) – sekretarz